fbpx

אופציות לעובדים – הוראות כלליות ומיסוי

אופציות לעובדים – הוראות כלליות ומיסוי במאמר זה נסקור את עולם האופציות לעובדים בישראל הן בקשר להשלכות המס הנובעות מהענקת אופציות לרכישת מניות רגילות ("אופציות" ו"מניות" בהתאמה), יחידות מניות חסומות ("RSU") או מניות חסומות של מניות רגילות של חברה, לניצעים ישראלים המועסקים על ידי החברה בישראל והן בקשר לתנאים המסחריים החלים על האופציות. יש לציין […]

פסק דין קונדויט-חוזר ללקוחות

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בלוד בענין קונדויט ועופר לוי, במסגרתו בחן בית המשפט את הסוגיה שעלתה בקשר לשיעור המס החל על דיבידנד שחולק לעובדים בגין מניות שהוענקו להם תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "סעיף 102" ו"הפקודה", בהתאמה) במסלול רווח הון והכללים שהותקנו מכוחו, שמקורו ברווחי מפעל מוטב או מועדף תחת החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959

עדכון רשות המיסים

נבקש להביא לתשומת לבכם, כי ביום ה-14 במרץ 2017, נשלחה הבהרה ממחלקת האופציות ברשות המסים הנוגעת להגשת בקשות מקדמיות (פרה-רולינג) בנושא אופציות לעובדים, אשר עיקריה מובאים

מנגנוני שימור ובעלות על מייסדים ועובדי מפתח – חוזר רשות המסים

ביום 12 ביוני 2017, פרסמה רשות המסים חוזר (להלן: “החוזר”) המתייחס לשני מנגנונים שכיחים הנועדים לחיזוק הקשר בין מייסדים או עובדי מפתח (Key Employees), בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה או משקיעיה. 1.מנגנון ה- Reverse Vesting מדובר במנגנון שבדרך כלל נקבע במסגרת הסכם מייסדים או הסכם השקעה בין מייסדים או עובדי מפתח לבין החברה ומשקיעיה, בדרך […]

אופציות לעובדים בחברת סטארט-אפ

בשעה טובה הקמת את הסטארט-אפ עליו חלמת. פתחת חברה, שכרת משרדים, קנית ריהוט עדכני ואפילו השגת את הסכום הראשוני שיאפשר לך להתחיל לבנות את המוצר הנכסף. וכעת, הגיע השלב הכי חשוב – גיוס העובדים. בחברות צעירות, בשונה בדרך כלל מחברות בוגרות וותיקות, הזדהות העובדים עם מטרות החברה ומוצריה, חשובה לאין ערוך. בניית מוצר חדש ופיתוחו דורשת השקעה […]

העובדים בסטארט־אפים כבר לא צריכים לחכות לאקזיט

עובדים שמתוגמלים באופציות על ידי המעסיקות שלהם יודעים שיש סיכון – שהאקזיט המיוחל לא יגיע. אלא שיש דרך שבה ייפגשו עם הכסף לפני כן אופציות לעובדים מגלמות בתוכן סיכון. משמעותן הוא שהעובד זכאי למניות בחברה בהתקיים תנאים כמו מחיר מימוש ותקופת הבשלה. כמו כל בעל מניות אחר, העובד יקצור פירות רק כאשר “ייפגש עם הכסף”, […]

משרד עו"ד יוני אסטריכר ושות' נוסד מתוך ראיה שעולם האופציות לעובדים, לרבות השלכות המס המורכבות הנלוות לו, דורשות ליווי אישי, צמוד ומקצועי, עבור מנהלי החברה בבואם להעניק לעובדים תגמול בדרך של תמריץ (Incentive Plan).

תפריט