fbpx

משרד עורכי דין יוני אסטריכר

תחומי עיסוק

משרד עורכי דין יוני אסטריכר

תחומי עיסוק המשרד

תוכניות תמרוץ לעובדים (Share Incentive Plans)

 • ליווי החברה טרם בניית התוכנית וייעוץ בנוגע למכשירי התגמול המתאימים לחברה, לפי אופיה ותמהיל עובדיה, כגון: אופציות, מניות, RSU, RS, ESPP, תגמול תלוי ביצוע, Carve-Out, יחידות פאנטום ועוד.
 • הכנת תוכנית האופציות (מסמך משפטי) וייעוץ לדירקטוריון לקראת אימוץ התוכנית.
 • הכנת מכתבי הענקה בהתאם לתנאים המיוחדים עבור כל ניצע.
 • הכנת החלטת הדירקטוריון לאישור התוכנית והקצאת התגמול בפועל.
 • ליווי החברה מול הנאמן לצרכי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

מיסוי אופציות

 • תכנון וייעוץ מס בנוגע לתוכנית התגמול של החברה החל משלב אימוץ התוכנית ועד למכירת המניות בעתיד.
 • טיפול בסוגיות מס מורכבות בהתאם למדיניות רשות המסים, הוראות הפקודה וכללי מס הכנסה ומתן פתרונות יצירתיים.
 • הכנת בקשות לקבלת החלטות מיסוי מקדמיות (Ruling) ועבודה מול רשות המסים עד לקבלת הסדר, כגון: רילוקשיין, תמחור מחדש, החלפת מסלול מס, התאמות בהון, הענקות תלויות ביצוע, ESPP, רצף מס, מיזוג ומכירה ועוד.

ייעוץ לעובדים

 • ליווי העובדים בתהליך החתימה על הסכם העסקה בחברה.
 • ייעוץ לעובדים טרם הענקת אופציות בחברה, לרבות השלכות המס הנובעות מכך וכן סיוע במו״מ עבור התנאים המסחריים מול החברה. 
 • ייעוץ וליווי עובדים בעזיבת החברה (עקב פיטורין או התפטרות) ומציאת פתרון מיטבי עבור האופציות ואופן המימוש בעזיבה.
 • ליווי עובדים במכירת ״מניות המימוש״ הן במסגרת עסקת מכירה של מניות החברה (אקזיט) והן במכירה לצד שלישי.

משפט מסחרי ועסקאות M&A

 • טיפול בעסקאות מסחריות כגון: חברות, שותפויות, מיזמים משותפים, עריכת חוזים מסחריים, הסכמי מייסדים, הסכמי מכר/רכש, מיזוגים, פירוקים.
 • ליווי ותכנון מתן תגמול הוני של מנהלים ועובדים במסגרת עסקאות רכישה ושינויי מבנה מורכבים, תוך דגש על השלכות המס הנובעות בהתאם.
 • ייעוץ וליווי שוטף (ריטיינר).

מיסוי ישראלי

 • הכנת חוות דעת משפטיות בסוגיות מס מורכבות.
 • השגת פטור מניכוי במקור במסגרת עסקאות מיזוג ומכירה.
 • ייעוץ מס ליחידים.

משרד עורכי דין יוני אסטריכר

עובדים בחברת סטארטאפ?
יש לכם אופציות?

צרו איתנו קשר לבדיקת הזכויות שלכם.

משרד עורכי דין יוני אסטריכר

לתיאום פגישה, השאירו את הפרטים שלכם

משרד עו"ד יוני אסטריכר ושות' נוסד מתוך ראיה שעולם האופציות לעובדים, לרבות השלכות המס המורכבות הנלוות לו, דורשות ליווי אישי, צמוד ומקצועי, עבור מנהלי החברה בבואם להעניק לעובדים תגמול בדרך של תמריץ (Incentive Plan).

תפריט