תחומי עיסוק

תוכניות תמרוץ לעובדים (Share Incentive Plans)

ליווי החברה טרם בניית התוכנית וייעוץ בנוגע למכשירי התגמול המתאימים לחברה, לפי אופיה ותמהיל עובדיה, כגון: אופציות, מניות, RSU, RS, ESPP, תגמול תלוי ביצוע, Carve-Out, יחידות פאנטום ועוד.

 • הכנת תוכנית האופציות (מסמך משפטי) וייעוץ לדירקטוריון לקראת אימוץ התוכנית
 • הכנת מכתבי הענקה בהתאם לתנאים המיוחדים עבור כל ניצע
 • הכנת החלטת הדירקטוריון לאישור התוכנית והקצאת התגמול בפועל
 • ליווי החברה מול הנאמן לצרכי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

מיסוי אופציות

תכנון וייעוץ מס בנוגע לתוכנית התגמול של החברה החל משלב אימוץ התוכנית ועד למכירת המניות בעתיד.

 • טיפול בסוגיות מס מורכבות בהתאם למדיניות רשות המסים, הוראות הפקודה וכללי מס הכנסה ומתן פתרונות יצירתיים
 • הכנת בקשות לקבלת החלטות מיסוי מקדמיות (Ruling) ועבודה מול רשות המסים עד לקבלת הסדר, כגון: רילוקשיין, תמחור מחדש, החלפת מסלול מס, התאמות בהון, הענקות תלויות ביצוע, ESPP, רצף מס, מיזוג ומכירה ועוד

עסקאות M&A

ליווי ותכנון מתן תגמול הוני של מנהלים ועובדים במסגרת עסקאות רכישה ושינויי מבנה מורכבים, תוך דגש על השלכות המס הנובעות בהתאם.

מיסוי ישראלי

 • הכנת חוות דעת משפטיות בסוגיות מס מורכבות
 • השגת פטור מניכוי במקור במסגרת עסקאות מיזוג ומכירה
 • ייעוץ מס ליחידים

משפט מסחרי

טיפול בעסקאות מסחריות כגון:

 • חברות, שותפויות, מיזמים משותפים
 • עריכת חוזים מסחריים, הסכמי מייסדים, הסכמי מכר/רכש, מיזוגים/פירוקים
 • ייעוץ וליווי שוטף

צור קשר